Namsmannen.com er et privat nettsted som har som formål å informere om namsmannens oppgaver bl.a. i forbindelse med offentlig gjeldsordning for private. Vi vil også komme med artikler vedrørende tvangssalg og tvangsfravikelse av fast eiendom samt det som ellers måtte være av interesse innenfor namsfogdens oppgaver. Nettstedet er ment å være til hjelp for alle parter, vi vil derfor også rette fokus på hvordan dukan gå frem for å bruke namsmannen når du trenger hjelp til innkreving av gjeld eller til å fjerne en hybelbeboer som ikke har betalt husleien.

For mange er det første møtet med namsmannen en utrivelig affære, ikke nødvendigvis fordi namsmannen eller dens fullmektige er noen utrivelige mennesker men fordi oppgavene de utfører ofte har stor negativ betydning for dem som er involvert. Det er i denne sammenhengen også viktig at namsmannen faktisk foretar en samfunnsnyttig oppgave som vi alle har glede av. Dette kan for eksempel illustreres slik at dersom det ikke var mulighet for å gjennomføre tvangssalg ved misligholdte lån hadde det nok heller ikke vært aktører som var villig til å gi lån.

Når namsmannen avholder en utleggsforretning kan det også bli registrert en betalingsanmerkning på deg fra namsmannen i utleggsregisteret som er en del av Løsøreregisteret. Dette er det viktig å være klar over da det ikke alltid går automatikk i at denne slettes igjen på samme måte som ved betalingsanmerkninger fra inkassobyråene. Du må derfor i en del tilfeller selv ta initiativet og kontakte namsmannen for å få slike betalingsanmerkninger slettet.

I de store byene er namsmannen egen myndighetsperson som jobber "ved siden av" politiet og utføres av namsmann og namsfullmektig. I mindre byer og på bygda utføres oppgavene imidlertid av politiet/lensmannen. Uansett hvordan namsmannen har organisert seg på ditt sted så har de myndighet til å kreve hjelp fra politiet når det trengs for å utføre sine oppgaver, f.eks. ved tvangsfravikelse (utkastelse) fra fast eiendom.