Namsmannen.com er et privat initiativ for å gi generell informasjon om namsmannen og namsmannens oppgaver. I tillegg legger vi mye ressurser i å holde et oppdatert register over landets namsmenn og namsfogdkontor, med adresser og kontaktinformasjon.

Namsmannen.com eies av N. Webinvest Ltd.

Ansvarlig redaktør er Terje Moy.

Terje Moy har lang økonomi og inkassofaglig bakgrunn og har personlig inkassobevilling fra Finanstilsynet.