De fleste er kjent med at en betalingsanmerkning er ødeleggende for egen kredittverdighet og vil medføre avslag på søknad om en rekke tjenester som er en viktig del av hverdagslivet for folk flest. Eksempler på dette er mobilabonnement, kredittkort, alle typer lån og andre tjenester hvor det er normalt å foreta en kredittsjekk ved opprettelse av nytt kundeforhold. Forbrukerrådets økonomi avdeling har en guide som også kan hjelpe med spørsmål rundt dette.

Strømleveranse og forsikringer er andre tjenester som er problematiske men heldigvis finnes det sikkerhetsventiler som sikrer alle nødvendige tjenester.  Leveringsplikt er noe alle nettleverandører av strøm er pliktig til å tilby uavhengig av betalingsanmerkninger og eventuelt mislighold til andre strømleverandører. Så lenge du betaler regningene til din nettleverandør er denne pliktig til å levere strøm til deg etter satsene for leveringsplikt, disse satsene er imidlertid en del høyere en det generelle prisnivået i markedet ellers. Når det gjelder forsikringer er det enkelte forsikringstjenester forsikringsselskapet er pålagt å tilby deg, dette gjelder for eksempel ansvarsforsikring på bil. Heller ikke her er betalingsanmerkninger eller betalingshistorikk hos andre tilbydere lovlig grunn til å nekte forsikring.

Det finnes fortsatt muligheter i dagens samfunn for å kjøpe varer og tjenester på kreditt da det fortsatt finnes en del tilbydere, spesielt mindre firmaer, som ikke foretar kredittsjekk. Når det gjelder å få innvilget kredittkort, forbrukslån eller andre typer lån uten kredittsjekk så er dette svært vanskelig i Norge i dag da alle seriøse aktører foretar en kreditsjekk før de innvilger dette.

Hvem registrerer betalingsanmerkninger?

Tradisjonelt har de fleste betalingsanmerkninger blitt innregistrert fra inkassoselskapene som har anledning til å innrapportere betalingsanmerkning på privatpersoner tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt, normalt i form av forliksklage eller utleggsforretning. Disse betalingsanmerkningene er da inkassoselskapet ansvarlig for å slette når kravet er oppgjort.

I 2008 ble det imidlertid innført et utleggsregister i Løsøreregisteret. Dette innbærer at avholdte utleggsforretninger med resultatet ”trekk i lønn/ trygd” eller ”intet til utlegg” blir registrert i dette registeret når det er avholdt utleggsforretning mot en person. Kredittopplysningsbyråene henter således informasjon fra dette utleggsregisteret og bruker disse opplysningene i sin kredittopplysningsvirksomhet på samme måter som betalingsanmerkninger fra inkassobransjen. Problemet oppstår når disse sakene blir betalt til inkassobyrået da disse ikke har en direkte plikt til å sørge for slettingen av disse anmerkningene i utleggsregisteret selv om det kan diskuteres om det foreligger en indirekte plikt jamfør kravet til god inkassoskikk og god forretningsskikk å melde fra til namsmannen om at en sak er oppgjort.

Etter at utleggsregistret ble innført, med dertil påfølgende praksis ved at kredittopplysningsbyråene henter opplysninger derfor til bruk i sin virksomhet, har vi opplevd at svært mange som har betalt sin inkassogjeld ikke har fått slettet tilhørende betalingsanmerkning som stammer fra utleggsregisteret. Vi får derfor stadige henvendelser på hvorfor betalingsanmerkninger ikke er slettet til tross for oppgjør. Kredittopplysningsbransjen har et ansvar for å sørge for at opplysningene hos dem er korrekte men så lenge anmerkningen står registrert i utleggsregisteret så har de sitt på det tørre.

Det er namsmannen som har hjemmel til å slette saker i utleggsregisteret

Hva gjør man så dersom en betalingsanmerkning i utleggsregisteret ikke blir slettet etter oppgjør? Jo man kontakter kreditor/ inkassobyrået og ber dem gi beskjed til namsmannen om at saken er oppgjort. Eventuelt kan man ta kontakt direkte med namsmannen og opplyse at saken er oppgjort. Det kan ta noe lenger tid i saksbehandling da de først skal sende en formell henvendelse til inkassobyrået eller kreditor for å få dette bekreftet. Dog er dette den sikreste instansen å henvende seg for å være sikker på at saken blir fulgt tilstrekkelig opp. For raskest mulig sletting anbefaler vi at du kontakter begge parter for raskest mulig behandling. Dersom inkassobyrået/ kreditor ikke er enig i at saken er fullt oppgjort kan namsmannen likevel slette anmerkningen dersom du dokumenterer ved kopi av kvittering på at gjelden er innfridd.

Dersom et anmerkning i utleggsregisteret er registrert av andre særnamsmenn så er det disse som kan slette anmerkningen. Slike særnamsmenn er Statens innkrevningssentral, Nav innkrevning og Skattefogden/ kemnerkontoret. Problemet med at anmerkninger i utleggsregisteret ikke blir slettet er normalt ikke problematisk hos disse instansene da det er disse som også har kontroll på om sakene blir betalt i motsetning til hos namsmannen.

Ved en henvendelse til namsmannen så henviser du til lov om tvangsfullbyrdelse § 7-28 dersom det er et trekk i lønn eller trygd som er registrert i utleggsregisteret. Dersom det er en oppføring om "intet til utlegg" så henviser til lov om tvangsfullbyrdelse § 7-29, og ber om at beslutningen opphører dersom du har innfridd kravet inkludert omkostninger. Legg likegodt ved dokumentasjon på at saken er oppgjort først som sist, så slipper du at dette blir noe som haler ut tiden denne prosessen tar.

Kredittsjekk deg selv

For å unngå ubehagelige episoder ved å få avslag på kredittsøknad når du trodde alt var i orden kan det være fornuftig å foreta en kredittsjekk av deg selv for å forsikre deg om alle betalingsanmerkninger relatert til saken er slettet. Du bør vente en drøy uke etter oppgjør før du gjør dette da det alltid tar litt tid i administrasjon selv om det heter seg at betalingsanmerkninger skal slettes omgående etter oppgjør. Dersom det da henger igjen en betalingsanmerkning fra utleggsregisteret (det står gjerne løsøreregisteret på kredittsjekken) så bør du igangsette tiltak på eget initiativ som beskrevet over for å få slettet anmerkningen så fort som mulig.