Dersom du skylder noen penger, og ikke betaler i tide, så er det en god sjanse for at kreditor på et tidspunkt vil begjære utlegg mot deg. Dette betyr at kreditor overlater til namsmannen å drive inn pengene.

Mange lurer på om namsmannen også kan ta utlegg i kryptovaluta man eier, og i denne artikkelen ser vi nærmere på nettopp denne problemstillingen.

Namsmannen kan ta utlegg i alle formuesgoder

Namsmannen er den offentlige instansen som private aktører kan gå til for å drive inn penger rettslig, enten på bakgrunn av et ubetalt pengekrav, eller fordi man har fått en dom at noen skylder en penger. Namsmannen er en del av politiet.

Et typisk scenario der namsmannen involveres er dersom du leier en bolig, og ikke betaler leien din i tide. Utleier kan da gå til Husleietvistutvalget for å få en dom på at du skylder penger, og bruke dommen som tvangsgrunnlag for å drive inn pengene gjennom namsmannen.

Dersom du ikke er uenig i kravet, så trenger ikke utleier en gang å gå via Husleietvistutvalget, men kan gå rett til namsmannen.

Hovedregelen er at namsmannen kan ta utlegg i et hvert formuesgode som tilhører skyldner på beslagstiden.

Formuesgoder kan være som mangt, f.eks. hytte, bolig, bil, innbo og penger. Vanlige gjenstander, hjelpemidler som skyldner trenger i yrke eller utdanning, eller gjenstander som i hovedsak har en personlig verdi, kan det ikke tas utlegg i.

Penger anses altså som et formuesgode, og det samme gjelder kryptovaluta. De siste årene har stadig flere nordmenn begynt å kjøpe bitcoin og annen kryptovaluta, og mange tenker nok ikke på kryptovaluta som «vanlige» penger. Dette er likevel en virtuell valuta som vil anses som et formuesgode på lik linje med vanlige penger.

Svaret på om namsmannen kan ta utlegg i kryptovalutaen din er derfor et klart ja. På samme måte som namsmannen kan ta utlegg i pengene du har i banken, kan namsmannen ta utlegg i kryptovaluta du har på en kryptobørs eller på en privat wallet.

Kan være vanskelig å få oversikt

En utfordring knyttet til utlegg i kryptovaluta er at det kan være vanskelig for namsmannen å få oversikt over dine digitale eiendeler. Om disse er lagret på en privat wallet eller en utenlandsk børs, vil nemlig ikke namsmannen automatisk finne opplysninger om disse i skattemeldingen din eller andre registre, med mindre du selv opplyser om dette.

Du er naturligvis pliktig til å opplyse om all formue du har, også kryptovaluta, i skattemeldingen din, men her er nok mørketallene store.

En annen side av saken er at det kan være vanskelig for namsmannen å faktisk klare å ta utlegg i krypto som er lagret på en utenlandsk børs eller på en privat wallet. De private walleten er jo tross alt desentraliserte og ikke underlagt noen sentral myndighet, og de utenlandske børsene drives gjerne under et annet regelverk enn det norske.

Utgangspunktet er likevel klart; kryptovaluta regnes som et formuesgode, og dette er noe namsmannen kan ta utlegg i dersom du skylder noen penger, og kreditor går til namsmannen for å tvangsinndrive kravet.