Refinansiering er den beste og ofte enkleste måten å komme seg ut av betydelige gjeldsproblemer på. Spesielt dersom du har betalingsevne og/ eller mulighet til å stille sikkerhet for det nye refinansieringslånet.

Selv om det normalt er den beste løsningen å refinansiere, så er det enkelte tilfeller hvor dette faktisk er et dårlig valg. Av og til kan en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven være et mer lønnsomt valg, selv om refinansiering er mulig ved hjelp av venner eller familie.

I andre tilfeller kan renten på et refinansieringslån bli så høy at det er billigere å fortsette å betjene inkassogjelden som den er selv om det med første øyekast kan se ut som om du betaler høyere rente på den gjelden. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor en stor del av inkassogjelden er påløpte renter etter inkasso, noe som ikke er rentebærende. I et nytt refinansieringslån vil også denne delen av gjelden bli rentebærende.

Vi tar et eksempel

La oss si at du har veldig gammel inkassogjeld hvor opprinnelig hovedstol var på kr 400.000,-, men det er nå påløpt kr 800.000,- i renter slik at den totale gjelden er på kr 1.200.000,-. Da er det slik at det fortsatt kun er den opprinnelige gjelden på kr 400.000,- som er rentebærende, slik at det ved en rentesats på f.eks. 20 % så vil kravet øke med kr 80.000,- pr år.

Vi brukte Lånekalkulator1.no for å regne ut dette eksemplet. Dette er et godt verktøy om du ønsker å se hva lån koster deg og hva de månedlige kostnadene ligger på til en hver tid.

Dersom du refinansierer det samme lånet så vil det måtte betales rente på hele gjelden på kr.1.200.000,-. Da vil en rentesats på kun 6,67% medføre at du betaler like mye i årlige renter som du ville gjort med en rentesats på 20 % på inkassosaken. En høyere rente enn dette vil dermed isolert sett være ulønnsomt, mens en lavere rentesats forsvarer isolert sett å ta opp refinansieringslånet.

Når det er sagt så er regnestykket noe søkt da det er flere faktorer som spiller inn. Først og fremst er det en god mulighet til å forhandle summen av påløpte renter på inkassosaken ned ved en refinansiering, da dette vil medføre et enkelt engangsoppgjør for inkassobyrået. En annen vesentlig faktor at du igjen vil få styre din egen økonomi. Spesielt dersom inkassosaken har gått til namsmannen og det er nedlagt utleggstrekk i inntekten din, så er dette noe mange vil verdsette.

For de fleste kommer også alternativet refinansiering inn mye tidligere i prosessen, før det er påløpt så mye renter, selv om det heller ikke er uvanlig at krav forrenter seg mye opp i løpet av en del år.

Selv om det er viktig å betale ned gjelden sin gjevt å trutt, så er det viktig å opprettholde en buffer for sikkerhet.

Gjeldsordning, 5 år på sparebluss før du er gjeldfri.

Som en tommelfingerregel vil vi anbefale folk flest å forsøke å få til en refinansiering før de søker gjeldsordning. Men i enkelte tilfeller kan et nytt refinansieringslån (som i utgangspunktet kanskje ikke burde blitt innvilget) kun føre til et langt liv som gjeldsslave som så vidt klarer å holde hodet over vannet.

Så lenge du har familie eller venner som er villige til å stille god sikkerhet for deg, så er banker villig til å strekke seg langt for å gi deg refinansiering, selv om dette vil bli en tung byrde for deg å betjene gjennom årene som kommer.

Av og til er det rett og slett mest lønnsomt å søke en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven via namsmannen. Da kan du regne med en behandlingstid på ca. 1 år samt en gjeldsordningsperiode på 5 år.

En gjeldsordning betyr at du i praksis er gjeldfri etter gjennomført gjeldsordning, med få unntak som store lotterigevinster og arv noen få år etter dette. Dette må du sette opp mot det å betale deg ut av problemene med et stort refinansieringslån, gjerne med mye lenger løpetid.

Når det er sagt er det ingen dans på roser å gjennomføre en gjeldsordning. Du må belage deg på å leve på et minimum i hele perioden, hvor du kun får beholde den delen av inntekten din som er nødvendig til nødvendig bolig og livsopphold etter gjeldende satser. Dette er imidlertid kanskje ikke så mye mindre enn det du ville sitte igjen med i måneden når du skulle betjent ett stort refinansieringslån, samtidig som du blir helt gjeldfri etter 5 år, samt at du slipper å utsette relasjoner for den risikoen det er med å pantsette deres eiendom som sikkerhet for ditt lån.

Husk at for å få gjeldsordning må du være varig ute av stand til å betjene gjelden din. Definisjonen varig er ikke så bokstavelig ment, men overskuelig fremtid er en mer riktig beskrivelse. Du må med andre ord ikke ha andre alternativer, men det er ingen forutsetning for at du må ty til løsninger hvor andre må stille sikkerhet for deg.