Stokke kommune ble slått sammen med Sandefjord kommune med virkning fra 1.januar 2017.

Riktig namsmannskontor for beboere i gamle Stokke kommune er nå namsmannen i Sandefjord.